Brannskilleporter og røykgardiner

 
 
 
 
PRISGUNSTIG OG PRAKTISK TILPASSING Enkelt sagt vil branngardinen gå ned ved utløsing av brannalarm. Systemet fanger også opp feil i alarmsystemet. Varsel lampe indikerer feil/ok.

Erstatter branndører - stopper brann mellom bygg og etasjer - Stopper røykspredning - erstatter fasadesprinkling - Reduserer temperatur